top of page
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Dance & Show RY
Y-tunnus 2239552-5
danceandshowme@gmail.com
www.danceandshow.com

2. Rekisterin yhteystieto:
danceandshowme@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Dance & Show jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja kerätään yhteydenpito- ja markkinointitarkoituksiin sekä laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tarkoitus on kerätä tarvittavat  yhteystiedot yhteydenpitoa, laskutusta ja markkinointia varten. Rekisteriin kerätään henkilön nimi,syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), alaikäisten asiakkaiden kohdalla myös huoltajan nimi ja yhteystiedot, laskutusosoite sekä tilauksiin liittyvät valinnat ja muut ostot.
Yhteydenpito rekisterin pohjalta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ilmoittautumisen yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän laskutusta ja (perintää mikäli maksusuoritus viivästyy alkuperäiselle laskulle) suorittaville tahoille.

8. Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja asiakasrekisteriin on hänestä tallennettu, samoin kuin pyytää häntä koskien henkilötietojen rekisteristä poistamista. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

10. Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelylle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste on henkilön oma suostumus.

bottom of page